Tunik

30 tekstów – auto­rem jest Tu­nik.

Zniewo­leni strachem
Wszys­tko bez sensu
Co robić?
Bierność?
Zmiany?
Co można zmienić?
Nic...
Jes­teśmy żałośni czy to in­ni ni­mi są...?
Wszys­cy ra­dośni, uśmiechnięci...
A tak nap­rawdę to tyl­ko pozory,
wszys­tkich coś tra­wi, coś męczy.
Udają szczęśli­wych żeby było... miło?
I kto tu­taj jest żałosny?
Wszyscy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 lutego 2012, 22:00

Przez ból, do spo­koju ducha i praw­dzi­wego szczęścia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 maja 2011, 16:41

Jeśli masz za­miar kry­tyko­wać Świat i tym sa­mym próbo­wać go zmienić, zacznij od Siebie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 maja 2011, 19:18

Miłość i Niena­wiść, na­dają sens życiu, lecz czy­nią to z od­mien­nym skutkiem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 maja 2011, 22:34

I Diabeł był kiedyś Aniołem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 maja 2011, 20:55

Nie wal­cz ze strachem. Czerp z niego siłę. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 kwietnia 2011, 17:43

Jeśli prawdą jest to, że sny się nie spełniają, to chciałbym mieć sa­me koszmary... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 lutego 2011, 20:11

Tkwię w pułap­ce zbu­dowa­nej z niez­de­cydo­wania i słabej woli... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 stycznia 2011, 21:31

Im mniej człowiek myśli, tym mniej się przejmuje... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 stycznia 2011, 23:07

"Idioci" to to­war ogólno­dostępny - nig­dzie ich nie brakuje... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 stycznia 2011, 17:06
Tunik

Miłość nie pyta o nic, bo kiedy zaczynamy się nad nią zastanawiać, ogarnia nas przerażenie, niewypowiedziany lęk, którego nie sposób nazwać słowami. Może jest to obawa bycia wzgardzonym, odrzuconym, obawa, że pryśnie czar? Może wydaje się to śmieszne, ale właśnie tak się dzieje. Dlatego nie należy stawiać pytań, lecz działać. Trzeba wystawiać się na ryzyko.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tunik

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność